O MNIE

jolanta-tkaczykJestem doktorem ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentką Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trenerem i adiunktem w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996), a także Specjalistką w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Mówią o mnie #rynkolog, gdyż jestem także matką chrzestną rynkologii, pierwotnie serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl), a później jak się okazało, całego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem (dzięki Jacek).

Napisałam ponad 50 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych,  należę do Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association).

Jako wykładowca prowadzę zajęcia z zakresu marketingu, zachowań konsumenckich, badań marketingowych oraz nowych narzędzi marketingu (studia MBA, Studia Podyplomowe Zarządzanie marketingowe, Studia Podpylomowe Zarządzanie w Sektorach Mody, Studia Podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej, PR w praktyce, studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; projekty szkoleniowe dla T-mobile, Kia, Makro Cash and Carry, Biedronki, doradztwo dla firm z sektorów kreatywnych w ramach projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”), pełnię również funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe oraz Zarządzanie w sektorach mody. Moje główne zainteresowania badawcze to zachowania konsumenckie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji nieformalnej i jej wpływu na proces podejmowania decyzji o zakupie przez konsumentów.

Lista  najważniejszych publikacji:

Google Scholar

Narzędzia do moich badań prezentowanych na stronie dostarcza Webankieta.pl

 

www.twitter.com/rynkolog